Vandentiekis

 Trišakinė vandentiekio sistema

Tokia vandentiekio sistema, kai visas vamzdynas yra apsauginiame šarve, jis  montuojamas statinio konstrukcijose ir  į sanitarinius prietaisus skirstomas per trišakius. Nors tai yra pats pigiausias bei populiariausias vandentiekio montavimo būdas, bet atsiradus vandentiekio gedimui ar mechaniniam pažeidimui yra sunkesnis jo šalinimas – dažniausiai reikia ardyti grindis, sienas ar lubas.

 

Kolektorinė vandentiekio sistema

Tokia vandentiekio sistema, kai magistralinis vamzdynas veda į kolektorių, iš kurio toliau vamzdis nuvedamas atskirai į kiekvieną sanitarinį tašką.

Toks montavimo būdas yra brangesnis, bet pažeidimų šalinimas yra paprastesnis – pažeistas vamzdis atjungiamas nuo kolektoriaus bei sanitarinio taško ir pakeičiamas nauju vamdžiu. Kita vertus, esant vandens pratekėjimui, galimi pastato pažeidimai. Tokia vandentiekio sistema padeda išvengti ir vandens slėgio svyravimų, nes tuo pačiu metu yra naudojamas didelis vandens kiekis.

 

Saugi sistema

Tai tobulesnė kolektorinė sistema, kai visas vandentiekis yra hermetiškas (įskaitant kolektorių ir prietaisinę dėžutę, į kurią prijungiamas sanitarinis taškas). Atsiradus gedimui – vandens pratekėjimui, vanduo vamzdžio apsauginiu šarvu teka į kolektorinę dėžę, iš kurios pasišalina į kanalizaciją.

Tokia vandentiekio sistema leidžia išvengti vandens sukeltos žalos pastatui. Norvegijoje tokia sistema privaloma visiems pastatams.

Mūsų partneriai

logas1
logas2